صفحه اصلی / بایگانی برچسب: خودآگاهی

بایگانی برچسب: خودآگاهی

من کیستم؟

خودآگاهی و خودپنداره چیست؟ چگونگی رفتار ما ریشه در نگاهمان نسبت به خودمان دارد. شخص معلول هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر نگاهی که اجتماع و خانواده به او دارند متمرکز بر ناتوانایی هایش باشد، تصویر او نیز از خود منفی خواهد بود. اما باید بر این نکته تاکید …

مشاهده بیشتر »