صفحه اصلی / بایگانی برچسب: خودآگاهی

بایگانی برچسب: خودآگاهی

راه های موثر افزایش عزت نفس در سال ۲۰۲۰

اعتماد به نفس

خودآگاهی و خودپنداره چیست؟ چگونگی رفتار ما ریشه در نگاهمان نسبت به خودمان دارد. شخص معلول هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر نگاهی که اجتماع و خانواده به او دارند متمرکز بر ناتوانایی هایش باشد، تصویر او نیز از خود منفی خواهد بود. اما باید بر این نکته تاکید …

مشاهده بیشتر »

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE