راه های شگفت انگیزه تشخیص اولیه ورود بد اخلاقی به خانواده

در طول تاریخ، نهاد خانواده با فراز و نشیبهای متعددی همراه و با ناهنجاریها و مشکلات عدیده‌ای به ویژه در بُعد تربیتی و اخلاقی دست به گریبان بوده است. اوج بی‌سامانی اخلاقی و تربیتی در این کانون، به مقاطع زمانی قبل از اسلام (دوران جاهلیت) بر می‌گردد. هرچند در قرون معاصر نیز این نهاد مقدس … ادامه خواندن راه های شگفت انگیزه تشخیص اولیه ورود بد اخلاقی به خانواده